InformacjeInstytut od 2005 roku jest organizatorem badań biegłości w zakresie analiz węgla kamiennego, biomasy, węgla brunatnego, koksu i odpadów paleniskowych. W 2008 roku PCA, w dokumencie DAPT-01 określiło wymagania dotyczące uzyskania certyfikatu akredytacji przez organizatorów badań biegłości. W tym samym roku w IChPW wyodrębniono strukturę Ośrodka Badań Biegłości (OBB) oraz rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji i wdrożeniem systemu zarządzania zgodnego z ILAC-G13:08/2007.
W grudniu 2010 roku Ośrodek Badań Biegłości IChPW otrzymał certyfikat akredytacji ORGANIZATORA BADAŃ BIEGŁOŚCI nr PT 004. W 2011 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011. W styczniu 2012 roku Ośrodek Badań Biegłości IChPW otrzymał certyfikat akredytacji Organizatora Badań Biegłości potwierdzający spełnienie wymagań w/w normy.

Zakres akredytacji obejmuje programy badań biegłości w zakresie analiz:

  • węgla kamiennego,
  • węgla brunatnego,
  • biomasy do celów energetycznych,
  • koksu z węgla kamiennego,
  • stałych ubocznych produktów spalania,
  • mazutu.

Należy zaznaczyć, że OBB był pierwszym i jedynym w Polsce akredytowanym organizatorem programów badań biegłości w zakresie analiz biomasy, węgla brunatnego, koksu i stałych ubocznych produktów spalania. Ośrodek Badań Biegłości IChPW obecnie jako jedyny w kraju organizuje międzynarodowe badania biegłości w zakresie analiz koksu z udziałem laboratoriów z Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz badania węgla brunatnego.
Przygotowanie materiału do badań oraz analizy fizykochemiczne materiału w celu określenia jednorodności i stabilności wykonywane są w Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych, które wchodzi
w skład Zespołu Laboratoriów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Instytut posiada od roku 1996 Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 081 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Elektroniczne Biuro Obsługi UczestnikaebouPlatforma umożliwiająca kompleksową obsługę rund badań biegłości organizowanych przez Ośrodek Badań Biegłości IChPW.
Platforma pozwala na planowanie i zarządzanie etapami realizacji rundy badania biegłości.
Wszystkie działania związane z uczestnictwem w rundach badań biegłości wraz z komunikacją realizowane są poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika.
Platforma została wyposażona w system podpowiedzi kontekstowych.
Wszystkie strony posiadają w dolnej części obszar podpowiedzi, w którym w momencie otwarcia wyświetlana jest informacja opisująca przeznaczenie i sposób obsługi poszczególnych elementów.

Kontakt:Marek Ściążko Kordynator – dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. IChPW
tel. 32/274 50 07, fax. 32/274 50 07, e-mail: office@ichpw.pl
 
Mariusz Mastalerz Z-ca Koordynatora, Kierownik ds jakości, Kierownik ds. technicznych – mgr inż. Mariusz Mastalerz
tel. 32/621 62 34, mmastalerz@ichpw.pl
 
Michalina Kotyczka-Morańska Statystyk – dr Michalina Kotyczka-Morańska
tel. 32/621 62 27, e-mail: mmoranska@ichpw.pl