Z dniem 12.09.2018 r. Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla wprowadza Politykę Otwartego Dostępu do publikacji naukowych w formie Zarządzenia 12/2018.

Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu z dnia 12.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Otwartego Dostępu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu”

Polityka Otwartego Dostępu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu


W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla powołano Koordynatora ds. Otwartego Dostępu.

Do zadań Koordynatora ds. Otwartego Dostępu należy:

  • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w organizowanych m. in. przez MNiSW szkoleniach dotyczących Polityki Otwartego Dostępu,
  • pełnienie nadzoru nad wdrażaniem Polityki Otwartego Dostępu,
  • bieżąca ocena stanu wdrożenia Polityki Otwartego Dostępu w Instytucie i planowanie działań w tym zakresie,
  • doradztwo i wsparcie pracowników Instytutu w zakresie realizacji Polityki,
  • tworzenie i kwartalna aktualizacja „Wykazu sugerowanych czasopism Open Access” stanowiący załącznik do Planu działań objętych prawami własności intelektualnej.
  • tworzenie i publikowanie raportu z realizacji Polityki Otwartego Dostępu za rok poprzedni w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Raport Koordynatora ds. Otwartego Dostępu za rok 2018

Raport Koordynatora ds. Otwartego Dostępu za rok 2019


W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. wdrożonej Polityki Otwartego Dostępu prosimy o kontakt:

Dr inż. Małgorzata Wojtaszek – Koordynator

E-mail: mwojtaszek@ichpw.pl

Tel.: +48 32 621 62 41


Od 15 września 2020 roku Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ma podpisane porozumienie afiliacyjne z wydawnictwem MDPI działającym w trybie Open Access. Porozumienie obejmuje współpracę z czasopismami Energies i Fuels. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.