Przewodnik metodycznyPRZEWODNIK METODYCZNY

Procedury bilansowania i rozliczania energii wytwarzanej w procesach współspalania

redakcja: Marek Ściążko, Jarosław Zuwała, Aleksander Sobolewski
Wydawnictwo Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie i Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

PRZEWODNIK METODYCZNY ma za zadanie ujęcie w formie pojedynczego opracowania szerokiego zakresu zagadnień związanych z bilansowaniem i rozliczaniem energii odnawialnej wytwarzanej w procesach współspalania biomasy z paliwami kopalnymi.

W rozdziale 1 przewodnika przedstawiono propozycję klasyfikacji biomasy dla celów energetycznych. Przedyskutowano zagadnienia związane z procedurami analitycznymi, oznaczaniami parametrów
fizykochemicznych biomasy oraz przeprowadzono ocenę wybranych rodzajów biomasy pod kątem skłonności do tworzenia osadów i żużlowania powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych.

W rozdziale 2 zawarto najważniejsze regulacje prawne związane z rynkiem energii odnawialnej ze współspalania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia uwierzytelniania instalacji do produkcji i
procedury rozliczeń energii ze źródeł odnawialnych dla otrzymania koncesji na wytwarzanie energii w procesach współspalania biomasy.

Wpływ struktury technologicznej obiektu energetycznego współspalającego biomasę z paliwami podstawowymi omówiono na przykładach najpopularniejszych konfiguracji jednostek wytwórczych w rozdziale 3.

Rozdział 4 zawiera propozycję systemu klasyfikacji paliw pochodzenia odpadowego (tzw. SRF) oraz systemu bilansowania i certyfikacji energii odnawialnej wynikającej z zawartości tzw. frakcji biodegradowalnej w paliwach z odpadów.

Druk zamówienia

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.