Skład Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla kadencji 2017-2021

Przewodniczący Rady Naukowej
1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński  (Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice)

Zastępcy Przewodniczący Rady Naukowej
2. dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. IChPW
3. dr inż. Sławomir Stelmach

Członkowie Rady Naukowej (osoby spoza Instytutu)
1. prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz
2. prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
3. prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
4. dr Dawid Klimczak
5. mgr inż. Jacek Boroń
6. mgr Janusz Adamczyk
7. mgr Agnieszka Kozłowska-Korbicz
8. mgr Jacek Srokowski

Członkowie Rady Naukowej (pracownicy Instytutu)
1. dr hab. inż. Tomasz Chmielniak, prof. IChPW
2. dr inż. Lucyna Więcław-Solny
3. dr inż. Ryszard Wasielewski
4. mgr inż. Adam Tatarczuk