Skład Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla kadencji 2017-2021

Przewodniczący Rady Naukowej
1. prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz (Politechnika Śląska, Gliwice)

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej
2. prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak (Centrum Energetyki AGH, Kraków)
3. dr hab. inż. Sławomir Stelmach, prof. Instytutu

Członkowie Rady Naukowej (osoby spoza Instytutu)
1. prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
2. prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek
3. dr Dawid Klimczak
4. mgr inż. Jacek Boroń
5. mgr inż. Tomasz Stec
6. mgr Janusz Adamczyk
7. mgr Jacek Srokowski

Członkowie Rady Naukowej (pracownicy Instytutu)
1. dr hab. inż. Tomasz Chmielniak, prof. Instytutu
2. dr hab. inż. Janusz Lasek, prof. Instytutu
3. dr inż. Lucyna Więcław-Solny
4. dr inż. Ryszard Wasielewski
5. mgr inż. Adam Tatarczuk