Kompetencje: • kompleksowe badania właściwości stałych paliw wtórnych i odpadów stosowanych do celów energetycznych, według akredytowanych i nieakredytowanych metod badawczych
 • weryfikacja kodów odpadów nadawanych przez wytwórcę
 • określenie kierunków i sposobów zagospodarowania odpadów
 • technologie wykorzystania paliw wtórnych
 • technologie przygotowania i kompaktowania odpadów
 • technologie termicznego przetwarzania odpadów (piroliza/zgazowanie)
 • systemy kontroli właściwości odpadów do zagospodarowania w energetyce
 • specjalizowane technologie unieszkodliwiania wybranych odpadów
 • analizy skutków zagospodarowania odpadów w energetyce
 • badania procesu suszenia osadów ściekowych i SRF
 • uwierzytelnianie spalarni odpadów jako instalacji do produkcji energii z OZE
 • prowadzenie prac wdrożeniowych oraz transfer technologii

Pracujemy dla:     mś

 

remondis    EDFsita-starol   alba  logo_boruta