Kompetencje: • kompleksowe badania właściwości stałych paliw wtórnych i odpadów stosowanych do celów energetycznych, według akredytowanych i nieakredytowanych metod badawczych,
 • weryfikacja kodów odpadów nadawanych przez wytwórcę,
 • określenie kierunków i sposobów zagospodarowania odpadów,
 • technologie wykorzystania paliw wtórnych,
 • technologie przygotowania i kompaktowania odpadów,
 • technologie termicznego przetwarzania odpadów (piroliza/zgazowanie),
 • systemy kontroli właściwości odpadów do zagospodarowania w energetyce,
 • specjalizowane technologie unieszkodliwiania wybranych odpadów,
 • analizy skutków zagospodarowania odpadów w energetyce,
 • badania procesu suszenia osadów ściekowych i SRF,
 • uwierzytelnianie spalarni odpadów jako instalacji do produkcji energii z OZE,
 • dedykowane spalanie odpadów,
 • analizy i studia wykonalności budowy lokalnych małoskalowych spalarni odpadów na potrzeby ?klastrów energii?,
 • prowadzenie prac wdrożeniowych oraz transfer technologii.

Pracujemy dla:     mś

remondis    EDFsita-starol   alba  logo_boruta