Stajemy w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną gospodarki, determinujących konieczność wypełnienia ambitnych celów polityki klimatycznej ustanowionych przez Unię Europejską, tzw. Europejski Zielony Ład (The EU Green Deal), dla zapewnienia ochrony środowiska, dekarbonizacji przemysłu oraz rozwoju OZE.Wychodząc naprzeciw koniecznym zmianom i nie bojąc się podejmować trudnych wyzwań techniczno-technologicznych oraz formalno-prawnych z tym związanych, IChPW oferuje usługę polegającą na kompleksowej ocenie możliwości i przedstawieniu propozycji rozwiązań do osiągnięcia pożądanego efektu, z myślą o lepszym jutrze oraz poszanowaniem zasady sprawiedliwej transformacji.

Zakres usługi:  • Identyfikacja i rozpoznanie potrzeb, potencjału oraz oczekiwań Zleceniodawcy w obszarze nowych technologii energetycznych,
  • Audyt i analiza możliwości techniczno-rynkowych przedsiębiorstwa, w tym wstępne określenie koncepcji rozwoju działalności,
  • Opracowywanie projektów koncepcyjnych wpisujących się w aktualne i perspektywiczne trendy w sektorze energetycznym (m.in. poprawa efektywności energetycznej istniejących obiektów wytwórczych, odzysk ciepła odpadowego, CCS/CCU, rozwój OZE, technologie wodorowe, magazynowanie energii),
  • Określanie nakładów inwestycyjnych proponowanych koncepcji wraz z analizą opłacalności przedsięwzięcia,
  • Wykonywanie obliczeń bilansowych, przeprowadzanie symulacji cieplno-przepływowych (CFD),
  • Określanie efektów ekologicznych,
  • Benchmarking,
  • Wsparcie przy ubieganiu się o dofinansowanie przedsięwzięcia, w tym możliwość realizacji prac B+R.

Zakres usługi jest elastycznie dopasowywany do potrzeb i możliwości Zleceniodawcy.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Zakład Transformacji Energetycznej
Kierownik Zakładu
dr.inż. Karina Ignasiak
kontakt: kignasiak@ichpw.pl
tel.: 32 621 64 30