Toryfikacja biomasy dla celów energetycznych

Jarosław Zuwała

Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa

Książka jest poświęcona problematyce toryfikacji biomasy i zawiera podstawy teoretyczne oraz zbiór praktycznych informacji z tego zakresu. Przedstawia także właściwości biomasy toryfikowanej i produktów ubocznych procesu toryfikacji oraz pokazuje możliwości ich dalszego wykorzystania. Omawia również wybrane rozwiązania technologiczne instalacji toryfikacji biomasy oraz przeprowadzono analizę procesu toryfikacji biomasy w pełnym cyklu życia na wybranych przykładach. Opisane w niej wyniki wielkolaboratoryjnych testów badawczych współspalania biomasy toryfikowanej z węglem kamiennym, przeprowadzone w instalacjach odwzorowujących procesy spalania w kotle pyłowym i kotle z pęcherzykową warstwą fluidalną, dostarczają wiedzy o parametrach energetycznych i emisyjnych tego procesu.

Część przedstawionych wyników została uzyskana w trakcie realizacji badań współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach umowy SP/E/1/67484/10 ? Strategiczny Program Badawczy ? Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych ?zero-emisyjnych? bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin oraz badań finansowanych przez KIC InnoEnergy w ramach umowy 07_2013_IP57_Biopogen (projekt: BioCoal for Power Generation ? Biopogen).

Książka ta może być nie tylko źródłem wiedzy, ale także poradnikiem dla Czytelnika poszukującego podstawowych wiadomości z zakresu toryfikacji biomasy, właściwości biomasy toryfikowanej oraz aspektów technologicznych i środowiskowych jej zastosowania w celach energetycznych oraz dla osób zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe w tym obszarze wiedzy, a także przedsiębiorców, producentów urządzeń, studentów, techników i inżynierów.

Publikacja dostępna jest na zasadach open access i można ją pobrać tutaj.

Istnieje również możliwość uzyskania wersji drukowanej. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: gsimla@ichpw.pl.

Pozostałe wydawnictwa Instytutu znajdą Państwo tutaj.