Zespół Laboratoriów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla posiada akredytację od 1996 r. Pierwszy Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego o Nr L 81/1/96 nadany został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, a od 2001r. proces akredytacji w Zespole Laboratoriów Instytutu prowadzony był przez Polskie Centrum Akredytacji.
Zespół Laboratoriów Instytutu posiada Certyfikat Akredytacji o Nr AB 081 spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001, a w 2006 r. wdrożył system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2005.

W skład Zespołu Laboratoriów wchodzą:

Laboratoria wykonują również badania innych obiektów, nie będących w zakresie akredytacji.

Kontakt do Zespołu Laboratoriów:Jarosław Zuwała Kierownik Zespołu Laboratoriów – dr hab. inż. Jarosław Zuwała, prof. IChPW
tel.: 32-271-51-52, email: jzuwala@ichpw.pl
  
Teresa Toplonicka Z-ca Kierownika Zespołu Laboratoriów – dr inż. Teresa Topolnicka
tel. 32/621 62 00, e-mail: ttopolnicka@ichpw.pl
  
Teresa Kordas Kierownik ds. Jakości – dr inż. Teresa Kordas
tel. 32/621 62 25, e-mail: tkordas@ichpw.pl
  
Mariusz Mastalerz Kierownik ds. Technicznych – mgr inż. Mariusz Mastalerz
tel. 32/621 62 43, mmastalerz@ichpw.pl
  
Nina Bątorek-Giesa Z-ca Kierownika ds. Jakości i ds. Technicznych – mgr inż. Nina Bątorek-Giesa
tel. 32/621 62 12, e-mail: ngiesa@ichpw.pl