Certyfikacja brykietów drzewnych? W jakim celu?

System certyfikacji obejmuje nie tylko pelety, ale również brykiety drzewne. więcej

Koncepcja zagospodarowania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych dla miasta Katowice

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla zakończył kolejną pracę związaną z opracowaniem kompleksowej koncepcji energetycznego zagospodarowania odpadów dla celów energetycznych. więcej

Szkolenie Labiomen – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznym szkoleniu, organizowanym w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN. więcej

Podatność przemiałowa a biomasa

Wskaźnik podatności przemiałowej (ang. Hardgrove Grindability Index, HGI) jest istotnym parametrem paliwa z technicznego punktu widzenia jego wykorzystania w istniejących kotłach pyłowych, jak i współspalania biomasy z węglem kamiennym. więcej

Innowacyjna metoda produkcji olejów w procesie katalitycznej pirolizy biomasy.

Zakończył się międzynarodowy projekt pt.: „Enhanced catalytic fast pyrolysis of biomass for maximum production of high-quality biofuels” (akronim EnCat) w ramach konkursu Era-Net Bioenergy. więcej

Wszyscy mamy RIGHT2WATER!