labiomen-nowy-300x105

W dniach 18-19 października 2018 r. w Hotelu VESTINA w Wiśle odbyło się seminarium pt.: „Nowe wyzwania dla laboratoriów oraz X-lecie działalności Ośrodka Badań Biegłości”.

Seminarium organizowane było w ramach działalności Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN

Seminarium to było okazją do spotkania i dyskusji przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych z ekspertami w dziedzinie akredytacji laboratoriów na ważkie tematy dotyczące nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025, jak również do podsumowania X-letniej działalności Ośrodka Badań Biegłości. Seminarium było także okazją do wymiany doświadczeń między Uczestnikami Sieci LABIOMEN w dziedzinie szacowania niepewności pobierania próbek paliw stałych.

Seminarium odbyło  się pod patronatem

LogoPCA

 

 

 

patronatem honorowym

logoPKN

 

 

 

patronatem merytorycznym

TGPE_logo_small

 

 

 

 

Tematyka seminarium obejmowała następujące zagadnienia:

 • Sesja I           NOWA NORMA PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Sesja II          X-LECIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA BADAŃ BIEGŁOŚCI
 • Sesja III         SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POBIERANIA PRÓBEK 

Na zakończenie Sesji II ogłoszono Liderów badań biegłości Ośrodka Badań Biegłości IChPW, których wyłoniono w oparciu o wyniki osiągnięte w rundach badań biegłości węgla kamiennego oraz biomasy do celów energetycznych, w latach 2008-2018. Uczestnicy oceniani byli w oparciu o wskaźniki z oraz z’.

Liderem badań biegłości węgla kamiennego w latach 2008-2018 zostało LABORATORIUM OPEC-INEKO Sp. z o. o., natomiast biomasy do celów energetycznych WYDZIAŁ LABORATORIUM PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

W trakcie seminarium wygłoszono następujące referaty:

 • „Wdrażamy wymagania wydania 3. normy PN-EN ISO/IEC 17025”, Anna Kęsik, Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa
 • „ISO 9001:2015 w laboratorium”, Teresa Kordas, IChPW, Zabrze
 • „Podsumowanie działalności Ośrodka Badań Biegłości w latach 2008-2018″, Mariusz Mastalerz, IChPW, Zabrze
 • „Szacowanie niepewności pobierania próbek paliw stałych”, Piotr Burmistrz, Dorota Makowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • „Nowoczesne rozwiązania pobierania próbek węgla, biomasy i RDF w świetle nowych wymagań i regulacji”, Bartłomiej Poślednik, Sebastian Machowski, TESTCHEM sp. z o. o.
 • „Potwierdzenie wybranych metod pobierania biomasy stałej w Elektrowni Połaniec wg PN-EN ISO 18135:2017″, Edyta Cygan, ELPOLAB Sp. z o. o.
 • „Nowoczesne rozwiązania LECO z zakres analizy paliw”, Remigiusz Czapski, LECO Polska Sp. z o. o.
 • „Piece do analiz węglowych”, Paweł Sznigir, Verder-Polska Sp. z o. o. – oddział Retsch w Polsce
 • „Porównanie automatycznych systemów pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego, Doświadczenia eksploatacyjne”, Maciej Majewski, ENEA Wytwarzanie sp. z o. o.

 

Organizatorzy seminarium składają uczestnikom podziękowania za liczne przybycie i aktywny udział.