Informujemy, że 15 września 2020 roku Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla podpisał porozumienie afiliacyjne z wydawnictwem MDPI działającym w trybie Open Access. Porozumienie obejmować będzie współpracę z czasopismami Energies i Fuels.

Energies (ISSN 1996-1073; CODEN: ENERGA) to recenzowane, ogólnodostępne czasopismo Open Access, poświęcone  zagadnieniom z zakresu rozwoju technologii, energetyki i nauk ścisłych, ze szczególnym naciskiem na magazynowanie i oszczędzanie energii, biomasę i bioenergię, energię odnawialną, podaż i popyt na energię elektryczną, energię w budynkach oraz kwestie gospodarcze i polityczne. W czasopiśmie są również mile widziane artykuły dotyczące pokrewnych tematów, takich jak modelowanie i prognozowanie energii, zintegrowane systemy energetyczne, planowanie i zarządzanie energią, pod warunkiem, że takie tematy są w kontekście szerszego multidyscyplinarnego zakresu energetyki. Materiały publikowane co miesiąc przez MDPI w Internecie. Od momentu powstania w 2008 r., czasopismo jest indeksowane przez Science Citation Index Expanded (Web of Science), Ei Compendex, Scopus i inne bazy danych. Najnowszy współczynnik wpływu na 2019 to 2,702, a CiteScore na 2019 to 3,8.

Pierwsza decyzja jest przekazywana autorom w ciągu 17,1 dnia od złożenia; akceptacja do publikacji następuje w ciągu 2,9 dnia (mediana dla artykułów opublikowanych w tym czasopiśmie w 2019 roku).

Więcej informacji na: https://www.mdpi.com/journal/energies

 

Fuels (ISSN 2673-3994) to recenzowane, ogólnodostępne czasopismo Open Access, publikujące artykuły przeglądowe i krótkie komunikaty dotyczące wszystkich dziedzin nauki i technologii paliwowej. Celem czasopisma jest stworzenie platformy dla naukowców i inżynierów z całego świata do dzielenia się, promowania i rozpowszechniania swoich innowacji badawczych w dziedzinie charakterystyki, przetwarzania i technologii paliw.

Więcej informacji na: https://www.mdpi.com/journal/fuels