Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla zakończył część eksperymentalną projektu LIG2LIQ, która dotyczyła badań procesu zgazowania węgla brunatnego oraz mieszanki węgla brunatnego i SRF w złożu fluidalnym w podwyższonym ciśnieniu i przy wykorzystaniu CO2. Otrzymane w IChPW wyniki potwierdziły zasadność proponowanej technologii i posłużą partnerom międzynarodowego konsorcjum w dalszej części realizacji projektu.

Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, partnerami w projekcie są IChPW, ośrodki akademickie z Grecji (CERTH), Włoch (UnivAq) oraz Irlandii (Ulster University). Natomiast partnerami przemysłowymi są: firma RWE – największy producent węgla brunatnego w Niemczech oraz jedna z największych niemieckich firm z branży przemysłowej tj. ThyssenKrupp.

W efekcie realizacji projektu badawczego LIG2LIQ zostanie przetestowany pełny ciąg technologiczny od procesu zgazowania, poprzez oczyszczanie gazu syntezowego do syntez paliw płynnych. Celem projektu jest analiza możliwości wykorzystania w charakterze surowca nie tylko węgla brunatnego ale także wydzielonych palnych frakcji odpadów komunalnych co wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.  

Autor: Grzegorz Łabojko
Kontakt: glabojko@ichpw.pl | tel.: 32 621 65 37