Dla instalacji przemysłowych, w zależności od ich wielkości i typu, wymagany jest szereg procedur administracyjnych związanych z otrzymaniem pozytywnych decyzji w zakresie budowlanym i środowiskowym. Te aspekty są często problematyczne, ponieważ inwestor po podjęciu decyzji o budowie instalacji i opracowaniu szczegółowych założeń ekonomicznych i procesowych, chciałby ją jak najszybciej zrealizować i uruchomić. Tymczasem proces administracyjny i formalizm pozyskiwania pozwoleń o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń zintegrowanych czy postępowań kompensacyjnych, jest bardzo czasochłonny i zawsze stresujący dla inwestora. Ze względu na dynamicznie zmieniające się przepisy, terminy wydawania pozwoleń często przedłużają się ze względu na niejasności wynikające z zapisów prawa i brak odpowiednich wytycznych interpretacyjnych. Problemy zaczynają się już przy realizacji typowych obiektów energetycznych o znanym wpływie na środowisko, a mogą osiągać apogeum przy instalacjach spalania odpadów typu RDF i instalacjach nietypowych, np. spalarniach odpadów promieniotwórczych czy biometanowniach.

Przykładowe terminy działań związane z postępowaniem administracyjnym (opracowanie własne IChPW) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów, oferuje wsparcie w szerokim zakresie opracowań i analiz, które mogą wspomóc proces decyzyjny dla inwestora oraz w zakresie opracowań dokumentów środowiskowych na potrzeby postępowania administracyjnego. Zakład Ochrony Powietrza dysponuje odpowiednim zapleczem w postaci kadry o dużym doświadczeniu w przygotowywaniu tego typu eksperckich opracowań.

Zapraszamy do współpracy.

Autor: Radosław Lajnert
Zakład Ochrony Powietrza
Kontakt: rlajnert@ichpw.pl  |  tel: 32 621 63 27