Na to pytanie próbowano znaleźć odpowiedź 25 marca w trakcie 17 już seminarium pt. „Gospodarka odpadami – zagrożenie czy szansa dla rozwoju lokalnego? organizowanego w ramach cyklu seminariów pt. „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast”. Cykl seminariów jest realizowany na platformie Forum Rozwoju Lokalnego uruchomionej przez Związek Miast Polskich.

Forum Rozwoju Lokalnego to zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Idea Forum Rozwoju Lokalnego opiera się na aspektach bezpośredniej pracy z miastami, seminariach i warsztatach, ogólnopolskich konferencjach, sieciach wymiany doświadczeń, a także na upowszechnianiu produktów i narzędzi rozwoju lokalnego.

W seminarium wspieranym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej brało udział ponad 250 uczestników.

W jego ramach dyrektor Instytutu dr inż. Aleksander Sobolewski wygłosił referat pt.: Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Zbelowane frakcje palnych odpadów nie nadających się do recyklingu trafiają do rozdrabniacza w Zakład mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów w Przemyślu.Zasadniczą tezą wystąpienia było stwierdzenie, że zagospodarowanie paliw z odpadów (RDF) w ciepłownictwie jest w praktyce jedynym szybkim i skutecznym sposobem rozwiązania problemu RDF w Polsce. W trakcie wystąpienia zdefiniowano odpowiedzi na podstawowe pytania:

  • Spalanie czy współspalanie ?
  • Instalacja kogeneracyjna czy produkcja ciepła ?
  • Instalacje małe (15-40 tys. t/r) czy duże (>100 tys. t/r) ?
  • Technologia z importu vs know-how krajowe ?

Rozdrobnione frakcje palne odpadów.Podsumowując swoje wystąpienie dyrektor stwierdził że:

  • Bez powszechnego wdrożenia procesów odzysku energii z RDF nie rozwiążemy problemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce
  • W tym celu niezbędne będzie uruchomienie sieci lokalnych wielopaliwowych instalacji ciepłowniczych bądź dedykowanych spalarni RDF opartych o krajową technologię – gwarantującą akceptowalne nakłady inwestycyjne
  • W prognozowanych warunkach rynkowych odzysk energii z RDF będzie efektywny wyłącznie przy skali instalacji powyżej 20 000 t/r w powiazaniu ze sprzedażą ciepła technologicznego

Uważamy że Forum Rozwoju Lokalnego to bardzo przydatna inicjatywa pozwalająca lepiej identyfikować i aktywizować zasoby i czynniki rozwoju lokalnego, wzmacniać umiejętności kierowania polityką swojego rozwoju oraz wymieniać się wiedzą z innymi.

Więcej szczegółów na stronie https://forumrozwojulokalnego.pl/aktualnosci/o-gospodarce-odpadami-relacja-i-prezentacje-z-seminarium-frl