O żywotności i osiąganej zdolności produkcyjnej pieców przemysłowych decyduje ich stan techniczno-technologiczny.

Kamera termowizyjna Flir GF306 z funkcją obrazowania gazów będąca na wyposażeniu InstytutuMając to na względzie Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od wielu lat prowadzi specjalistyczne oceny stanu technicznego pieców, w tym głównie pieców koksowniczych.

Oprócz dotychczas stosowanych sposobów monitorowania stanu technicznego i technologicznego pieców przemysłowych, wykorzystujących wizualne przeglądy i typowe urządzenia diagnostyczne, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wykorzystuje do tego celu także kamery termowizyjne.

Termogram drzwi baterii koksowniczej.Urządzenia te, rejestrując w formie kolorowych termogramów, zdjęć i plików wideo obraz ocenianych elementów pieca, pozwalają nie tylko wzbogacić dokumentację ich stanu techniczno-technologicznego, ale przede wszystkim w sposób bezinwazyjny uściślić lokalizację występowania usterek. Stanowią one również cenne narzędzie w procesie ustalania osłony bilansowej w procesie sporządzania bilansu energetycznego produkcyjnych agregatów cieplnych w różnych gałęziach przemysłu.

Termogram obrazujący wyciek gazu.Będąca w posiadaniu Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla kamera termowizyjna pozwala ponadto na skanowanie wielkich obszarów instalacji gazowych w celu szybkiego wykrycia wycieków par i gazów. Wysoka czułość termowizyjnej detekcji gazów, w porównaniu z typowymi urządzeniami diagnostycznymi, pozwala wykryć nawet niewielkie nieszczelności instalacji gazowych i to nawet na znacznych i trudno dostępnych jej obszarach.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor: Przemysław Pawłowski
Kontakt:  ppawlowski@ichpw.pl  |  tel.: 32 621 65 52