W marcu 2021 r. przedstawiamy artykuł który ukazał się w drugim tegorocznym numerze czasopisma Journal of Ecological Engineering autorstwa naszych pracowników: K. Rychlewska, J. Telenga-Kopyczyńska, R. Bigda, J. Żeliński, pt. Periodic Inspections of Residential Heating Appliances for Solid Fuels: Review of Legal Regulations in Selected European Countries (Okresowa kontrola indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe: przegląd regulacji prawnych obowiązujących w wybranych państwach europejskich). Artykuł ten wpisuje się w aktualny obecnie w kraju problem walki ze smogiem, którego źródłem są przede wszystkim indywidulane źródła ciepła.

W artykule przedstawiono podstawy prawne leżące u podstaw systemów okresowej kontroli indywidualnych urządzeń grzewczych w wybranych krajach Unii Europejskiej (Polsce, Niemczech, Republiki Czeskiej i Szwajcarii). Omówiono w nim zakres tych przeglądów w poszczególnych krajach, osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzanie, sposób pozyskiwania danych oraz organy administracyjne odpowiedzialne za nadzór nad wypełnianiem tego obowiązku, a także sankcje za naruszenia prawa związane z eksploatacją tych źródeł ciepła.

Artykuł powstał w oparciu o wyniki współrealizowanego przez IChPW projektu „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji – ZONE” współfinansowanego przez NCBiR w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG (nr kontraktu Gospostrateg1/385807/4/2018 / NCBR).

Z treścią artykułu można się zapoznać tutaj.

Życzymy przyjemnej lektury!

Archiwalne artykuły znajdą Państwo w sekcji Artykuł Miesiąca.

Autor: Rafał Bigda
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
kontakt: rbigda@ichpw.pl  |  tel.: 32 621 62 13