Mamy przyjemność zaprosić Państwa na cykl szkoleń „Paliwa z odpadów – jakość, dostępność oraz kierunki ich energetycznego wykorzystania”, organizowanych przez firmę Abrys, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz redakcję miesięcznika „Energia i Recykling”.

Problematyka energetycznego wykorzystania paliw alternatywnych wytwarzanych z odpadów jest istotnym zagadnieniem nie tylko dla sektora gospodarki odpadami. Paliwa alternatywne mogą być przedmiotem odzysku energii w procesach termochemicznej konwersji, wśród których najważniejszą rolę odgrywają: spalanie/współspalanie z paliwami kopalnymi, zgazowanie oraz piroliza. Odzysk energii powinien być prowadzony bezpiecznie środowiskowo i zgodnie z istniejącymi wymaganiami formalno-prawnymi. Niezbędne jest przy tym stosowanie kontroli jakości paliw alternatywnych i odpowiedniej metodyki badawczej. Energetyczne wykorzystanie paliw alternatywnych oprócz niewątpliwych korzyści ekonomicznych i ekologicznych rodzi również wiele zagrożeń, w tym związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Wszystkie te zagadnienia zostaną szczegółowo przedstawione i omówione przez ekspertów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz zaproszonych specjalistów.

Szkolenie jest skierowane do pracowników Instalacji Komunalnych (IK) oraz osób pragnących zapoznać się z tematyką energetycznego wykorzystania paliw z odpadów. Szkolenie ma charakter wykładów „na żywo” prowadzonych przez ekspertów i zostało podzielone na kilka bloków tematycznych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

  • Poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące odpadów oraz paliw wytwarzanych z ich udziałem.
  • Dowiesz się o prawnych uwarunkowaniach dotyczących energetycznego wykorzystania paliw z odpadów.
  • Pozyskasz wiedzę o zagadnieniach bezpieczeństwa przeciwpożarowego związanego z wytwarzaniem i magazynowaniem paliw alternatywnych.
  • Zaznajomisz się z wyzwaniami dotyczącymi analizy jakości wytwarzanych paliw z odpadów.
  • Otrzymasz informacje na temat odzysku energii z RDF.

Strona wydarzenia – https://pzo.abrys.pl/

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Autor: Ryszard Wasielewski
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: rwasielewski@ichpw.pl  |  tel. 32 621 63 52