Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wspólnie z JSW Innowacje S.A. oraz JSW KOKS S.A. od stycznia 2020 r. realizuje projekt o akronimie ImproStamp, którego celem jest opracowanie technologii, która umożliwi poprawę wytrzymałości mechanicznej ubitych nabojów węglowych poddawanych koksowaniu w wielkokomorowych bateriach koksowniczych systemu ubijanego.

Stanowisko do mechanicznego ubijania wsadu (a, b), realizacja procesu ubijania mieszanki węglowej (c), widok brykietu po procesie ubijania (d)Obecnie w IChPW trwają laboratoryjne testy ubijania wsadu węglowego z wytypowanymi przez Konsorcjum dodatkami chemicznymi. W tym celu sprowadzono i przebadano wpływ ok. 40 dodatków chemicznych na gęstość i wytrzymałość mechaniczną ubitych wsadów węglowych na bazie mieszanek stosowanych w koksowniach grupy JSW KOKS. Wyniki wstępnych badań laboratoryjnych są obiecujące, gdyż część z zastosowanych dodatków w niewielkiej ilości znacząco wpływa na poprawę wytrzymałości mechanicznej.

Stanowisko do badania wytrzymałości mechanicznej wsadu węglowego (a), ubity wsad węglowy (b), przykładowy zrzut ekranu w trakcie testu wytrzymałości na ściskanie (c), próbka podczas pomiaru wytrzymałości na ściskanie (d).Odpowiednia wytrzymałość wsadu jest kluczowym czynnikiem determinującym sprawność i wydajność procesu obsadzania komory koksowniczej systemu ubijanego. Zwiększenie wytrzymałości ubitego naboju węglowego pozwoli na zwiększenie rzeczywistej zdolności przerobowej baterii koksowniczych, skrócenie czasu przestojów produkcyjnych, związanych z destrukcjami wsadów, a przede wszystkim poprawi bilans ekonomiczny produkcji koksu.

Autor: Agata Czardybon
Zakład Transformacji Energetycznej
Kontakt: aczardybon@ichpw.pl | tel.: 32 621 64 28