Koks jest jednym z kluczowych surowców w procesie wytwarzania stali. Ponad 70% światowej produkcji stali wykorzystuje proces BF-BOF (wielki piec – piec konwertorowy) do jej wytwarzania, a koks pełni niezwykle ważną rolę w procesie wytwarzania surówki żelaza w wielkim piecu, która stanowi podstawowy surowiec w piecu konwertorowym. W związku z tym rynek węgla koksowego i koksu jest silnie związany z rynkiem stali. Według danych Worldsteel.org w lutym b.r. światowa produkcja stali surowej wzrosła o 4,1% w stosunku do lutego ubiegłego roku i wyniosła 150,2 miliony ton (dane średniomiesięczne z 64 krajów). Wzrost ten spowodowany jest głównie pobudzeniem na rynku azjatyckim, a w szczególności zwiększeniem produkcji w Chinach, największym wytwórcy stali surowej. Produkcja stali surowej w tym kraju wzrosła w tym czasie o ok. 10,9% i wyniosła ok. 83 miliony ton. W analogicznym okresie kraje EU27 wyprodukowały ok. 11,9 milionów ton stali i był to poziom o 7,1% niższy niż w lutym ubiegłego roku. Nieco większy spadek odnotowano w krajach Ameryki Północnej, które wytworzyły łącznie 8,8 mln ton tego wyrobu – spadek o 8,9%. Obok Chin, kraje dla których odnotowano wzrost produkcji stali to Iran (2,3 mln ton, wzrost o 11,5%), Korea Płd. (5,5 mln ton, wzrost o 1,2%), Brazylia (2,8 mln ton, wzrost o 3,8%) i Turcja (3,0 mln ton, wzrost o 5,9%). Co ciekawe, spadek zaobserwowano również w Indiach (9,1 mln ton, spadek o 3,1%), a także w USA (6,3 mln ton, spadek o 10,8%), Niemczech (3,1 mln ton, spadek o 10,4%), Japonii (7,5 mln ton, spadek o 5,6%) i Rosji (5,7 mln ton, spadek o 1,3%).

Więcej informacji można znaleźć na www.worldsteel.org

Autor: Michał Rejdak
z-ca kierownika Zakładu Technologii Koksowniczych
Kontakt: mrejdak@ichpw.pl | tel.: 32 621 63 58