Jastrzębska Spółka Węglowa w ramach EU Industry Week 2021 pod egidą Komisji Europejskiej zorganizowała 21 kwietnia konferencję online pt.: „Strategiczne łańcuchy dostaw – surowce krytyczne a konkurencyjność przemysłu UE”. Celem konferencji było przede wszystkim przybliżenie obszarów przemysłu, dla których istotnym elementem działalności są produkty pochodzące z łańcucha wartości węgla koksowego. Położono również nacisk na wskazanie innowacyjnych produktów pochodzących z przetwarzania węgla koksowego. Wszystko to oparte było na szerszym, unijnym tle legislacyjnym. W kontekście trwającej pandemii ważny jest fakt, że na początku września 2020 r. KE poinformowała o utrzymaniu na liście surowców krytycznych węgla koksowego.

W ramach konferencji wykład online pt. „Smoła koksownicza – cenny produkt towarzyszący produkcji koksu” wygłosił dr inż. Bartosz Mertas – kierownik Zakładu Technologii Koksowniczych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W prezentacji przedstawione zostały kierunki wykorzystania smoły węglowej w kierunku ważnych technologiczne i ekonomicznie produktów, jakimi są m.in. włókna węglowe i elektrody.

 

Autor – Bartosz Mertas
Kierownik Zakładu Technologii Koksowniczych
kontakt: bmertas@ichpw.pl  | tel.: 607 288 033