W styczniu 2021, w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską  Right2Water na rzecz poprawy dostępu do bezpiecznej i wysokiej jakości wody wodociągowej, weszła w życia nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W myśli nowych przepisów kraje UE będą zobowiązane do zapewnienia powszechnego dostępu do wysokiej jakości wody pitnej wszystkim mieszkańcom, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji. W tym celu dyrektywa wprowadza bardziej rygorystyczne limity dla niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów, substancje polifluoroalkilowe (PFAS), szkodliwe bakterie oraz substancje zaburzające gospodarkę hormonalną. Państwa członkowskie powinny również zachęcać do zapewnienia nieodpłatnego dostępu do wody pitnej w budynkach administracji i użyteczności publicznej oraz restauracjach i punktach gastronomicznych. Dyrektywa zobowiązuje również do wprowadzenia regulacji odnośnie bardziej szczegółowego i przejrzystego informowania konsumentów o jakości wody on-line celem zwiększenia zaufania do dostarczanej wody oraz zwiększenia wykorzystania wody wodociągowej jako wody do picia. Niezwykle istotną kwestią jest również wprowadzenie przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do monitorowania i ograniczenia strat wody w sieciach oraz przeprowadzania oceny ryzyka dostaw wody w całym jej łańcuchu.

W odpowiedzi na nowelizację przepisów, Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło realizację projektu, którego celem jest opracowanie Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody pitnej. W ramach skierowanego do konsultacji publicznej projektu określone zostaną m.in. działania i potrzeby inwestycyjne związane z koniecznością wypełnienia zobowiązań wynikających z nowej Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla rozwijamy działania związane z dostarczeniem odpowiednich narzędzi i procesów służących poprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, dostosowanych do efektywnego wykorzystania krajowych zasobów wodnych. Podstawowym źródłem wody pitnej w Polsce są wody podziemne, które charakteryzują się podwyższoną zawartością żelaza oraz manganu, a w których coraz częściej stwierdza się występowanie zanieczyszczeń o pochodzeniu antropogenicznym. Oferowane przez nas rozwiązania bazują na wykorzystaniu separacji membranowej, o których informowaliśmy już Państwa na naszej stronie (http://www.ichpw.pl/blog/2020/12/07/procesy-membranowe-w-miejskich-i-przemyslowych-obiegach-wodno-sciekowych/).

Zapraszamy Państwa do współpracy w tym zakresie.

Autorzy: Anna Kwiecińska-Mydlak, Katarzyna Rychlewska
kontakt: akwiecinska@ichpw.pl; krychlewska@ichpw.pl  |  tel.: 32 621 65 38; 32 621 65 16