Zakończył się międzynarodowy projekt pt.: „Enhanced catalytic fast pyrolysis of biomass for maximum production of high-quality biofuels” (akronim EnCat) w ramach konkursu Era-Net Bioenergy.

Prowadzony był przy współpracy polskich i zagranicznych jednostek naukowo-badawczych oraz przemysłowych (Uniwersytet Twente, OPRA Turbines International BV, Alucha Management B.V. z Niderlandów; KTH i RISE IVF ze Szwecji; BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH z Austrii, HIG Polska Sp. z. o.o., Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla).

W ramach projektu opracowano koncepcję innowacyjnej metody produkcji olejów w procesie katalitycznej pirolizy biomasy, z wykorzystaniem nowatorskiego etapu wstępnej obróbki biomasy oraz selektywnych systemów katalitycznych umożliwiających otrzymanie olejów o korzystniejszych właściwościach fizykochemicznych, w porównaniu z olejami pochodzącymi z szybkiej pirolizy biomasy.

Instytut wraz z firmą HIG Polska przeprowadził testy katalitycznej hydrorafinacji olejów pirolitycznych, w celu redukcji zawartości tlenu i wody, prowadzących do poprawy ich właściwości użytkowych. Opracowano wytyczne „łagodnego” procesu hydrorafinacji olejów pirolitycznych, jak również wytyczne procesowo-technologiczne dla instalacji hydrorafinacji bio-olejów pirolitycznych.

IChPW przeprowadził szczegółową analizę właściwości olejów pirolitycznych pod kątem ich przechowywania oraz transportu hydraulicznego, badania nad opracowaniem sposobu waloryzacji olejów w kierunku pozyskania paliw dla zasilania silników tłokowych oraz testy spalania mieszanin bio-olejów z olejem napędowym w silniku tłokowym o mocy ok. 35 kWel.

W ramach projektu EnCat opracowano kompleksową dokumentację instalacji katalitycznej pirolizy biomasy, jak również wyznaczono mapę drogową rozwoju technologii katalitycznej pirolizy biomasy od skali laboratoryjnej do skali komercyjnej (10t/h). Przeprowadzono szczegółową analizę techniczno-ekonomiczną oraz środowiskową całego procesu. Oszacowane koszty produkcji bio-oleju wynoszą 63-65€/MWh w przypadku stosowania do procesu pirolizy miskantusa i 61€/MWh w przypadku stosowania drewna bukowego. Koszty produkcji bio-oleju mieszczą się w przedziale kosztów ropy naftowej, uwzględniających podatek od emisji CO2 w wysokości 100 €/tCO2 (69 €/MWh).

Autor: Agata Czardybon
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: aczardybon@ichpw.pl  |  tel.: 32 621 64 28