Międzynarodowa Agencji Energii (IEA) dnia 16 marca 2021 r. opublikowała raport podsumowujący realizację programu Centrum Czystego Węgla (IEACCC) za rok 2020. Głównym celem programu IEACCC jest dostarczanie niezależnych informacji i analiz na temat wykorzystania węgla jako czystego źródła energii. Opracowany raport omawia szereg zagadnień społeczno-ekonomicznych ulokowanych w obszarach takich jak ochrona środowiska, edukacja oraz innowacje w przemyśle. W raporcie podsumowującym Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) rekomenduje wykorzystanie najlepszych dostępnych praktyk we wszystkich aspektach związanych z gospodarką węglem, obejmujących jego produkcję, transport, przetwarzanie oraz wykorzystanie. Raport zawiera również informacje na temat szerokiego spektrum kluczowych działań podejmowanych w sektorze węglowym. Należą do nich: ograniczanie emisji rtęci w sektorze spalania węgla, opłaty za emisję CO2, wykorzystanie węgla koksowego jako surowca strategicznego w produkcji stali, rozwój technologii współspalania węgla z biomasą oraz realizacja projektów na rzecz budowy niezawodnej sieci energetycznej.

Sygnatariuszami programu Centrum Czystego Węgla są: Australia, Włochy, Polska, Republika Południowej Afryki, Stany Zjednoczone oraz Komisja Europejska. Ponadto, program zrzesza podmioty powiązane tworząc sieć partnerstwa nauki z biznesem, do której należy również Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Raport wzywa również do intensyfikacji działań w obszarze gospodarki węglem zgodnie ze wszystkimi trendami zawartymi w celach zrównoważonego rozwoju. Należy przez to rozumieć działania w postaci dostarczania wiedzy innowacyjnej, głównie poprzez kreowanie innowacji technologicznych.

Link do raportu: IEACCC_Annual-Review-2020-WEB

W Instytucie od lat prowadzone są badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych. Obszar kompetencji Instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie w procesach zgazowania, pirolizy i spalania.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Autor: Grzegorz Gałko
Zakład Technologii Koksowniczych
kontakt: ggalko@ichpw.pl  |  tel.: 32 621 64 10