Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla zakończył kolejną pracę związaną z opracowaniem kompleksowej koncepcji energetycznego zagospodarowania odpadów dla celów energetycznych.

Tym razem IChPW wykonał pracę dla MPGK Sp. z o.o. w Katowicach. Praca nosiła tytuł „Opracowanie kompleksowej koncepcji energetycznego zagospodarowania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych dla miasta Katowice”. Celem pracy było m.in. ocena ilościowa oraz jakościowa potencjału dostępnych odpadów wytwarzanych w mieście Katowice, opracowanie koncepcji technologicznych odzysku energii z odpadów wraz z bilansami energetycznymi dla wybranych wariantów, a także oszacowanie kosztów i przychodów dla zaproponowanych koncepcji termicznego przetwarzania odpadów.

Tą szczegółową analizę wykonał kilkuosobowy zespół kompetentnych pracowników IChPW pod kierownictwem dr inż. Tomasza Iluka, w skład którego wchodzili m.in.: Anna Kwiecińska-Mydlak, Marcin Stec, Mateusz Szul, Tomasz Billig, Mateusz Kochel, Andrzej Czaplicki.

Wyrażamy nadzieję, że wykonana przez pracowników Instytutu analiza w istotny sposób przyczyni się miastu Katowice do opracowania strategicznego planu rozwiązania problemu odpadów komunalnych z korzyścią dla jego mieszkańców oraz środowiska naturalnego miasta.

Ponadto informujemy, że IChPW przygotował dedykowaną ofertę współpracy w zakresie odzysku energii z odpadów, której celem jest wsparcie merytoryczne, doradztwo technologiczne, środowiskowe oraz ekonomiczne w zakresie wykorzystania odpadów dla produkcji ciepła i energii eklektycznej.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

 Osoba do kontaktu:
dr inż. Tomasz Iluk
Kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
email: tiluk@ichpw.pl  | tel.: + 48 665 792 052