System certyfikacji obejmuje nie tylko pelety, ale również brykiety drzewne. W Europie certyfikacją brykietów, od ponad 15 lat, zajmuje się jednostka certyfikująca DIN CERTCO, należąca do Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego, przyznając produktowi spełniającemu wymagania certyfikat DINplus.

We wrześniu 2014 roku weszła w życie międzynarodowa norma dotycząca brykietów drzewnych DIN EN ISO 17225-3 „Biopaliwa stałe – Specyfikacje paliw i klasy – Część 3: Klasy brykietów drzewnych”, w związku z czym DIN CERTCO zdecydowało się przeprowadzić certyfikację brykietów zgodnie
z wymaganiami dla klasy A1 wspomnianej normy, by tym samym poświadczać sprawdzoną jakość brykietów.

Badania i certyfikacja brykietów drzewnych są opisane w odpowiednim dokumencie „Program certyfikacji – Brykiety drzewne”, opracowanym przez DIN CERTCO na podstawie dwóch norm: wspomnianej wcześniej DIN EN ISO 17225-3 oraz DIN EN ISO 17831-2 „Biopaliwa stałe – Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej peletów i brykietów – Część 2: Brykiety”. Aktualny dokument obowiązuje od marca 2020 roku.

Oprócz standardowych wymagań określonych w normie, Program certyfikacji wymaga regularnego sprawdzania odporności brykietu na ścieranie (badanie wytrzymałości mechanicznej). Zgodnie z założeniem Programu certyfikacji brykietów drzewnych, muszą one spełniać wymagania określone w tabeli.

Do produkcji brykietów dopuszcza się następujące klasy drewna, zgodnie z normą DIN EN ISO 17225-1:

1.1.1 Drzewa lite bez korzeni,
1.1.3 Drewno strzały,
1.1.4 Pozostałości po wyrębie,
1.2.1 Nieprzetworzone chemicznie pozostałości drzewne.

Producent brykietów drzewnych musi prowadzić ewidencję pochodzenia drewna stosowanego do produkcji brykietów oraz zatwierdzoną listę dostawców.

Wszystkie badania właściwości fizykochemicznych są przeprowadzane przez niezależne, akredytowane zgodnie z normą ISO 17025 laboratoria uznane przez DIN CERTCO, na podstawie znormalizowanych metod badawczych.

Tak jak w przypadku certyfikacji peletów, proces certyfikacji brykietów obejmuje również proces produkcji. Kontrole prowadzone są przez niezależne jednostki inspekcyjne, uznane przez DIN CERTCO.

Działające w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych od lat zajmuje się badaniami biopaliw stałych, w tym brykietów drzewnych.

Zapraszamy do współpracy w tym zakresie
emisztal@ichpw.pl

Autor:  Blanka Wilk
kontakt: bwilk@ichpw.pl  |  tel.: 32 62162 15