Sprzężenie klasycznej analizy termograwimetrycznej z jakościowo-ilościową analizą lotnych produktów przemian termicznych jest idealnym połączeniem technik analitycznych przeznaczonym do badania przemian termochemicznych paliw. Badanie pozwala na analizę jakościową wydzielających się gazów dzięki analizie QMS. Zastosowanie termowagi sprzężonej z QMS pozwala na prowadzenie procesów konwersji (pirolizę, spalanie, zgazowanie, oksyspalanie) dowolnych paliw stałych i ciekłych, a także innych materiałów (polimerów, substancji nieorganicznych, biomateriałów, farmaceutyków itp.), w zakresie temperatury od pokojowej do maksymalnej temperatury pracy pieca. Z krzywych TG/DTG można wyznaczyć wartości zmiany masy w funkcji czasu lub temperatury, charakterystyczne temperatury początku, końca procesu, maksymalnej zmiany masy, czy tzw. onset. Z krzywych DSC (Differential Scanning Calorimetry) i DTA (Differential Thermal Analysis) można wyznaczyć rodzaj efektów cieplnych, temperatury topnienia, krystalizacji, zeszklenia, przemiany fazowe itp. Jest także możliwość wyznaczenia ciepła właściwego za pomocą c-DTA (Calculated Differential Thermo Analysis) wykorzystując sygnał temperatury próbki do obliczenia różnicy między temperaturą teoretyczną, a zmierzoną. Zastosowanie spektrometru masowego MS podczas trwania procesu pozwala na analizę jakościową wydzielających się produktów gazowych i ich szybką identyfikację dzięki detektorowi MS.

Badania z wykorzystaniem technik termograwimetrycznych wykonuje się w Zakładzie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Kierownik Zakładu – dr inż. Tomasz Iluk, tiluk@ichpw.pl)

Więcej o dostępnych urządzeniach i realizowanych w IChPW badaniach znajdą Państwo pod tym adresem.

 

Autor: Marcin Stec
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
kontakt: mstec@ichpw.pl  | tel.: 32 621 64 22