Z przyjemnością informujemy, że z-ca Dyrektora Instytutu ds. Badań i Rozwoju, prof. Jarosław Zuwała został zaproszony przez Prezydenta Miasta Gliwice do udziału w pracach grupy eksperckiej do spraw środowiskowych. Powołanie tej grupy eksperckiej jest elementem prac związanych z przygotowaniem nowej strategii miasta „Gliwice 2040”. Ta i inne grupy robocze będą ciałem doradczym Prezydenta Miasta, a ich głównym zadaniem będzie zebranie i uporządkowanie pod kątem stopnia ważności propozycji zgłaszanych przez uczestników procesu opracowania strategii w ramach poszczególnych form konsultacji społecznych.

Gratulujemy!

Więcej o opracowywanej strategii tutaj: https://strategia2040.gliwice.eu/