Jak już większość mieszkańców woj. Śląskiego wie, od 2017 r. mamy swoją „uchwałę antysmogową”, czyli UCHWAŁĘ NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Na dzień dzisiejszy narzuca nam ona pewne obostrzenia dotyczące spalania paliw stałych i jakości montowanych nowych kotłów c.o. i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń zasilanych paliwami stałymi.

Od 01.01.2022 r. uchwała wprowadza jednak zakaz użytkowania kotłów c.o. z 2006 r. i starszych oraz tych nie posiadających tabliczki znamionowej.

Aby nie był to przepis martwy i służył rzeczywistej poprawie powietrza, aktualnie prowadzone są prace nad ustaleniem najlepszych schematów postępowań dot. m.in. kontroli i egzekucji w/w zapisu. Sprawą tą zajął się Śląski Związek Gmin i Powiatów pod patronatem Pana Marszałka Jakuba Chełstowskiego. Powołany został zespół ekspertów, w tym również z IChPW, który na regularnych spotkaniach opracowuje poszczególne warianty realizacji i kontroli wymiany najstarszych, najbardziej uciążliwych dla środowiska kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi.

 Autorzy: Katarzyna Matuszek, Jolanta Telenga-Kopyczyńska
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: kmatuszek@ichpw.pl  |  tel.: 32621 63 31