Ceny uprawnień do misji CO2 szybują w górę i – co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się mało prawdopodobne – przekroczyły wartość 50 Euro/tonę już w maju br. Oczywiście wzrostu cen uprawnień można było się spodziewać z uwagi na restrykcyjną politykę klimatyczną – coraz ambitniejsze plany obniżenia emisji CO2 przyjmowane przez kraje UE na kolejne lata oraz planowaną do osiągnięcia w 2050 roku neutralność klimatyczną europejskiej gospodarki, jednak tak wysoki skok cen w krótkim czasie był zaskoczeniem dla większości uczestników rynku EU ETS. Sektory obciążone wysoką emisją CO2 w celu obniżenia kosztów wynikających z konieczności zakupu uprawnień poszukują technologii umożliwiających obniżenie emisyjności własnych procesów wytwórczych. Jedną z dostępnych opcji są technologie CCUiS (z ang. Carbon Capture Utilization and Sequestration), czyli technologie wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2. Do tej pory technologie te były rozpatrywane w aspekcie zastosowań w sektorze energetycznym, jednak wraz z rozszerzaniem systemu ETS na kolejne sektory, technologie te mogą znaleźć zastosowanie również w sektorach takich jak chemia, cementownie, czy rafinerie. Rozwój tych technologii będzie mieć kluczowe znaczenie w procesach pozyskiwania niebieskiego wodoru (szary wodór + CCUS = niebieski wodór), przynajmniej w średniookresowej perspektywie czasowej. Oczywiście na technologie CCUiS składa się cały łańcuch technologiczny, od procesów wychwytu, sprężania, poprzez transport CO2 oraz ostatecznie jego magazynowanie w odpowiednich strukturach geologicznych lub utylizację, np. w syntezie chemicznej. Każdy z elementów łańcucha znajduje się na różnym stopniu rozwoju, stąd wymagają one jeszcze wielu prac rozwojowych przed ich komercjalizacją. Dla osiągnięcia celu jakim jest dekarbonizacja naszej gospodarki konieczne jest opracowanie strategii rozwoju technologii CCUiS w Polsce, oraz przygotowanie projektów regulacji prawnych z tym związanych. Zagadnienia te stanowią jeden z elementów zainaugurowanego 17.05.2021 r. projektu „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS – CCUS.pl”, realizowanego w ramach konkursu GOSPOSTRATEG III. Dodatkowym celem projektu jest przygotowanie pilotażu pierwszego polskiego klastra CCUS, który stanowić będzie zaplecze badawczo-doradcze dla dalszego rozwoju tej technologii w kraju.

Przewoźna instalacja pilotowa do aminowego usuwania CO2 ze spalin w Elektrowni Łaziska Tauron Wytwarzanie S.A.

Przewoźna instalacja pilotowa do aminowego usuwania CO2 ze spalin

Instytut od lat prowadzi intensywne działania związane z rozwojem technologii CCUiS, w tym: wychwytu CO2 metodą aminową i amoniakalną, jak również adsorpcji zmiennociśnieniowej oraz syntez z wykorzystaniem CO2 i zielonego wodoru, tzw. P2G (z ang. power to gas).

Trzymamy kciuki za powodzenie projektu CCUS.pl.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wiadomosci…

Wiceminister Robert Tomanek na konferencji promującej projekt CCUS.pl – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 Autor: Lucyna Więcław-Solny
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: lwieclaw@ichpw.pl  |  tel: 32 621 64 25