W czwartek odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla kadencji 2017-2021. Rada Naukowa obradowała w systemie hybrydowym.
W trakcie obrad przedyskutowano temat zmiany nazwy Instytutu, a także zmian w regulaminie organizacyjnym Instytutu. Rada Naukowa zatwierdziła proponowane zmiany w regulaminie organizacyjnym.

Proces zmiany nazwy jest długi i skomplikowany i musi być prowadzony na wielu płaszczyznach, a ostatecznie o zmianie nazwy decyduje Rada Ministrów.

Serdecznie dziękujemy członkom Rady Naukowej kadencji 2017-2021 za aktywny udział w jej pracach.

Jednocześnie w Instytucie odbyły się wybory członków Rady Naukowej z ramienia Instytutu na kolejną kadencję. W ich wyniku reprezentantami pracowników Instytutu w nowej Radzie zostali:
dr hab. inż. Sławomir Stelmach, profesor Instytutu,
dr hab. inż. Janusz Lasek, profesor Instytutu,
dr inż. Tomasz Iluk,
dr inż. Katarzyna Matuszek,
dr inż. Lucyna Więcław-Solny oraz
mgr inż. Adam Tatarczuk.

Gratulujemy wybranym osobom.