Substancja mineralna jest nieodłącznym składnikiem paliw stałych, zarówno kopalnych jaki i biomasowych oraz paliw produkowanych z odpadów palnych typu RDF, SRF. Jest ona niechcianym balastem, który obniża wartość opałową paliw oraz ma wpływ na procesy technologiczne. Dodatkowo substancja mineralna zawiera szkodliwe metale ciężkie, związki siarki i chloru, które w głównej mierze odpowiadają za zanieczyszczenie środowiska i zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. W skład substancji mineralnej wchodzą tzw. pierwiastki główne, takie jak: krzem, glin, żelazo, wapń, magnez, sód, potas, siarka, tytan, stront, bar, fosfor, mangan oraz pierwiastki śladowe, m.in. arsen, kadm, kobalt, antymon, chrom, wanad, ołów, cynk, miedź, molibden. Pierwiastki główne są oznaczane zwykle w popiele, przy założeniu, że występują głównie w postaci tlenków. Standardowo oznacza się 13 głównych pierwiastków w przeliczeniu na tlenki: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, SO3, P2O5, Mn3O4, TiO2, SrO i BaO. Zawartość pierwiastków śladowych jest oznaczana bezpośrednio w paliwie poddanemu procesowi roztwarzania, głównie z zastosowaniem stężonych kwasów i wspomaganego promieniowaniem mikrofalowym.

W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla wykonywane są badania składu chemicznego popiołu oraz zawartości pierwiastków śladowych w węglu kamiennym, brunatnym, koksie, biomasie stałej, paliwach alternatywnych, stałych paliwach wtórnych, w odpadach palnych (np. osadach ściekowych), jak również odpadach paleniskowych (w tym popiołach z gospodarstw domowych) z zastosowaniem techniki ICP-OES. Analizy są wykonywane z zastosowaniem spektrometru emisyjnego iCAP 6500 DUO firmy Termo Scientific.

Do oznaczania składu chemicznego popiołów z węgla kamiennego, brunatnego, koksu i odpadów paleniskowych wykorzystywana jest również technika fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali.

 Zapraszamy do współpracy w tym zakresie – emisztal@ichpw.pl

 Autor:  Barbara Jagustyn
kontakt: bjagustyn@ichpw.pl  |  tel.: 32 621 62 21