Od 1 lipca 2021 rozpoczęły się obowiązkowe zgłoszenia źródeł ciepła do CEEB. Spoczywają one na właścicielach domów jednorodzinnych, zarządcach budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych. Przekazywane informacje mają na celu zebranie szczegółowych danych dotyczących stosowanych rodzajów ogrzewania budynków. Należy zaznaczyć, że system obejmuje wszystkie instalacje o mocy do 1 MW.

Na złożenie deklaracji – w przypadku instalacji, które pracowały przed 1 lipca 2021 – jest 12 miesięcy (ostateczny termin mija 30.06.2022). Z kolei w przypadku źródeł uruchomionych po 01.07.2021 na zgłoszenie jest tylko 14 dni. Deklarację można złożyć elektronicznie (za pośrednictwem strony https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb) lub papierowo w Urzędzie Miasta lub Gminy. Za niedokonanie zgłoszenia w odpowiednim terminie grozi kara finansowa do 5000 PLN nałożona na właściciela nieruchomości.

Nadrzędnym celem działania CEEB jest poprawa jakości powietrza oraz likwidacja głównej przyczyny jego zanieczyszczenia, tj. emisji substancji odpowiedzialnych za powstawanie smogu. Na 323 monitorowane w tym zakresie miasta europejskie, w niechlubnej ostatniej (najgorszej) 10. znajdują się aż 4 polskie miasta, a ranking zamyka Nowy Sącz ze średnim rocznym stężeniem PM2.5 27.3 µg/m3. Obszar Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, do którego zalicza się Zabrze, zajmuje 312 miejsce. Z kolei najczystsze europejskie miasta to Umea (Szwecja; 3.7 µg/m3), Tampere (Finlandia, 3.8 µg/m3) i Funchal (Portugalia, 4.2 µg/m3). Żadne z polskich miast nie może poszczycić się dobrą jakością powietrza. Nasze „najczystsze” miasta, tj. Suwałki oraz Słupsk, zajmują odpowiednio 176 i 177 miejsce w rankingu przy stężeniu PM2.5 na poziomie odpowiednio 11.21 i 11.24 µg/m3.

Mapa czystości powietrza miast w Europie na podstawie danych Europejskiej Agencji Srodowiska (źródło: https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer)Baza CEEB powstała w ramach kontynuacji zrealizowanego w latach 2018-2020 projektu „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji – ZONE” w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, którego Instytut był beneficjentem.

 Autorzy: Jolanta Telenga-Kopyczyńska, Jacek Żeliński, Katarzyna Rychlewska, Anna Kwiecińska-Mydlak
Zakład Ochrony Powietrza
Kontakt: jtelenga@ichpw.pl, +48 32 621 63 50