W dniach 28-30 czerwiec 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja ”LOW CARBON TECHNOLOGY CONFERENCE 2021”, a także ,,EVVIC WORKSHOP 2021’’. Konferencja oraz warsztaty były organizowane przez VSB – Technical University of Ostrava. Partnerem naukowym konferencji był Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Uniwersytet z Żyliny oraz Uniwersytet z Miszkolca.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych, instytutów badawczych i firm z Czech, Austrii, Polski, Słowacji, Irlandii oraz Węgier. Podczas konferencji prezentowane oraz dyskutowane były wyniki prac naukowych i prac koncepcyjnych związanych m.in. z tematyką wykorzystania biomasy dla celów energetycznych oraz chemicznych, zgazowania węgla, wychwytu CO2, produkcji oraz wykorzystania wodoru.

W konferencji z ramienia IChPW uczestniczyli dr inż. Tomasz Iluk (Gasification of biomass for the production of electricity and heat in cogeneration.), a także mgr inż. Mateusz Szul (Filtration of hot process gases as a key step towards larger industrial uptake of gasification technologies).

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników w trybie stacjonarnym oraz w trybie online.

 

Organizatorom gratulujemy udanej konferencji!

 Autor: Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym