Oznaczanie zawartości biomasy i nie-biomasy (inaczej zwane zawartością frakcji biodegradowalnej), wykonuje się w oparciu o metodę selektywnego rozpuszczania lub izotopu węgla 14C .

W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, wykorzystujemy metodę selektywnego rozpuszczania, która polega na rozkładzie biomasy pod wpływem stężonego kwasu siarkowego. Skarbonizowany materiał jest następnie utleniany nadtlenkiem wodoru do ditlenku węgla i wody. Nieprzereagowana pozostałość stanowi frakcja niebiodegradowalna (nie-biomasa) i substancja mineralna, których zawartość oznaczamy metodą wagową. Oznaczenie to znajduje się w zakresie akredytacji AB 081 z dn. 15.06.2021.

Zapraszamy do współpracy z Laboratorium Chemii Analitycznej IChPW.

Kontakt:  emisztal@ichpw.pl, rmuzyka@ichpw.pl,

Autor:  Edyta Misztal.