Formowanie drobnoziarnistych frakcji stałych materiałów organicznych oraz nieorganicznych – zwane kompaktowaniem – stanowi zasadniczy proces ich przygotowania do technologicznego wykorzystania w różnorodnych procesach w energetyce i przemyśle. Infrastruktura badawcza Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz wieloletnie doświadczenie kadry na polu przetwórstwa paliw stałych pozwala wyjść naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów, zarówno z branży energetycznej i metalurgicznej, jak też klientów zajmujących się przetwórstwem surowców mineralnych, biomasy, stałych odpadów palnych (SRF) oraz osadów ściekowych. Laboratorium kompaktowania funkcjonujące w ramach Zakładu Transformacji Energetycznej Instytutu pozwala na prowadzenie procesu formowania zarówno w skali laboratoryjnej, jak również półtechnicznej. Kompaktowanie frakcji drobnoziarnistych może być realizowane w procesach bezciśnieniowych (granulacja), jak również ciśnieniowo w procesie peletyzacji, ekstruzji oraz brykietowania materiałów wyjściowych, a uzyskiwany produkt jest monitorowany pod kątem jego właściwości fizykochemicznych oraz wytrzymałości mechanicznej. Zakres działania Laboratorium obejmuje:

  • dobór odpowiedniej technologii wytwarzania aglomeratów w zależności od rodzaju materiału,
  • dobór optymalnego spoiwa z szerokiej bazy lepiszczy dedykowanych zarówno do materiałów organicznych (węgiel, biomasa, odpady palne SRF, osady ściekowe), jak i mineralnych (popioły, zeolity, etc.),
  • kompaktowanie surowców wraz z oznaczeniem ich parametrów fizykochemicznych,
  • doradztwo w zakresie projektowania kompaktujących linii przemysłowych.

 Autor: Przemysław Pawłowski
Zakład Transformacji Energetycznej
Kontakt:  ppawlowski@ichpw.pl | tel 32 621 65 52