Miło nam poinformować, że dzisiaj zakończyły się uzgodnienia, pomiędzy Dyrektorem Instytutu dr. inż. Aleksandrem Sobolewskim i stroną społeczną reprezentowaną przez zarząd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w osobach przewodniczącego zarządu Grzegorza Simli oraz sekretarza zarządu Andrzeja Brysza, dotyczące nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Finałowym aktem uzgodnień było podpisanie porozumienia wprowadzającego w życie postanowienia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).

Nowy Układ Zbiorowy wychodzi naprzeciw zmieniającemu się dynamicznie otoczeniu gospodarczemu w którym funkcjonuje Instytut – przypominamy, że w tym roku w Instytucie została przeprowadzona reorganizacja.

W odczuciu sygnatariuszy porozumienia, ZUZP jest dokumentem optymalnym na dzisiejsze czasy i bardzo elastycznym, a jego dostosowanie do zmieniającej  się rzeczywistości gospodarczej będzie prawie „automatyczne”.

Nowy ZUZP, nie tylko wprowadza proste i przejrzyste zasady wynagradzania pracowników Instytutu, ale również stanowi rzeczywiste narzędzie dla Dyrektora Instytutu, które będzie bardzo pomocne w kreowaniu polityki kadrowej Instytutu przy bardzo dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Nowy ZUZP będzie musiał teraz przejść wymagana prawem procedurę rejestracyjną w Okręgowym Inspektoracie Pracy (PIP).

Zamiarem stron porozumienia jest aby ZUZP, w nowym brzmieniu, zaczął obowiązywać jeszcze w tym roku, wprowadzając Instytut na nowe tory rozwoju ku zadowoleniu jego pracowników.