Oznaczanie zawartości biomasy i nie-biomasy (inaczej zwane zawartością frakcji biodegradowalnej), wykonuje się w oparciu o nowo wydaną normę PN-EN ISO 21664:2021, która zastępuje PN-EN 15440:2011 i wprowadza normy EN-ISO 21664:2021 oraz ISO 21664:2021.

Oznaczenie to jest jednym z kluczowych elementów kwalifikacji i rozliczania energii odzyskanej z odpadów jako pochodzącej z OZE. Wykonuje się je metodą izotopu węgla 14C, która jest opcją kosztowną i długotrwałą, lub metodą selektywnego rozpuszczania stosowaną w IChPW.

Zapraszamy do współpracy
z Laboratorium Chemii Analitycznej, IChPW.

 Autor:  Edyta Misztal
Laboratorium Chemii Analitycznej
kontakt: emisztal@ichpw.pl | tel.32 621 62 38