IChPW wraz z pozostałymi członkami konsorcjum:  S.A.B. Aerospace sp. z o.o., Astronika i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, zamierzają rozwijać technologię pozyskiwania tlenu z księżycowego regolitu. Regolitem nazywa się warstwę luźnej zwietrzałej skały, przez co do miana regolitów zalicza się wszystkie materiały znajdujące się pomiędzy warstwą litej skały, a atmosferą. W kręgu zainteresowań Instytutu leżą procesy termiczne umożliwiające redukcję zawartych w księżycowym regolicie tlenków za pomocą wodoru lub metanu. W procesie tym powstaje woda. A z wody, dzięki elektrolizie, z łatwością pozyskujemy tlen i wodór. Ten drugi ponownie posłuży w procesie redukcji lub metanizacji.

Projekt ma na celu rozwijanie technologii określanych jako ISRU (In-Situ Resource Utilisation), które pozwalają na wykorzystanie dostępnych w kosmosie materiałów, w celu uniknięcia konieczności ich transportu z Ziemi, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztu misji kosmicznych.

 Autor: Marcin Stec
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
kontakt: mstec@ichpw.pl  | tel.: 32 621 64 22