Proces suszenia węgli o znacznej wilgotności (nierzadko przekraczającej 40-50%), w tym przede wszystkim węgli brunatnych, jest czynnikiem determinującym efektywność, emisyjność oraz żywotność poszczególnych elementów infrastruktury bloków energetycznych. Obniżenie wilgotności w paliwie jest konieczne w celu osiągnięcia optymalnych i stabilnych parametrów pracy bloków energetycznych bez konieczności ingerencji w ich konstrukcję. Wpływa to na zmniejszenie energochłonności, podwyższenie sprawności bloku, a także zmniejszenie emisyjności NOx, SOx, Hg itd.

W praktyce przemysłowej, do suszenia węgli brunatnych w elektrowniach stosuje się najczęściej suszarki bębnowe, młynowe (zintegrowane z młynami rozdrabniającymi, tj. młyny bijakowe oraz wentylatorowe), a także suszarki fluidalne zintegrowane z infrastrukturą technologiczną kotłów energetycznych. Przykładem zastosowania suszenia fluidalnego jest technologia WTA opracowana przez RWE Power AG oraz technologia DryFining™ wdrożona w elektrowni Coal Creek oraz Spiritwood w Stanach Zjednoczonych.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla posiada kompleksową infrastrukturę umożliwiającą efektywne suszenie i frakcjonowanie materiałów o wysokiej zawartości wilgoci (w tym niejednorodnych frakcji węgli brunatnych, kamiennych, a także – jak wykazały przeprowadzone wielogodzinne testy – osadów ściekowych). Proces suszenia realizowany jest w suszarce dwuwałowej z efektywnym układem odprowadzania kondensatu oraz możliwością doprowadzania czynnika inertyzującego do komory suszącej. Po procesie suszenia możliwe jest rozdrobnienie oraz klasyfikacja ziarnowa wysuszonego materiału w szerokim zakresie ziarnowym (minimalne odseparowane nadziarno ma średnicę ≥0,5 mm).

Do procesu suszenia węgla kamiennego oraz brunatnego w mniejszej skali (ok. 100 kg/h), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wykorzystuje suszarkę uderzeniowo-wirową. Wilgotny materiał jest wprowadzany prostopadle do strumienia gorących spalin, co powoduje wzburzoną turbulencję w komorze suszarki oraz intensyfikację wymiany masy i ciepła pomiędzy materiałem suszonym a spalinami.

 Zapraszamy do współpracy w zakresie suszenia oraz przygotowania węgli kamiennych, brunatnych, biomasy, paliw alternatywnych oraz paliw stałych innego rodzaju z Zakładem Transformacji Energetycznej.

Źródła:
[1] Bigda J., Ignasiak K., Słowik K. Analiza doświadczalna i numeryczna procesu suszenia węgla w nowym typie suszarki uderzeniowo-wirowej, Przemysł Chemiczny 2015, 94, 4, 502-507.
[2] https://www.ichpw.pl/wp-content/uploads/2015/07/suszenie-paliw.pdf

 Autor: Krzysztof Supernok
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: ksupernok@ichpw.pl | tel.: 32 621 63 61