Światowy rozwój gospodarczy jest nierozerwalnie związany z produkcją stali. Wyroby stalowe wykorzystywane są m.in. przez: budownictwo, transport, przemysł maszynowy i samochodowy oraz do produkcji sprzętu AGD, a wielkość produkcji i zużycia stali może być traktowana jako ogólny wskaźnik kondycji gospodarki. Koks jest kluczowym surowcem w procesie wytwarzania stali. Ponad 70% światowej produkcji stali wykorzystuje proces BF-BOF (wielki piec – piec konwertorowy) do jej wytwarzania, a koks pełni kluczową rolę w procesie wytwarzania surówki żelaza w wielkim piecu, która stanowi podstawowy surowiec w piecu konwertorowym. W związku z tym rynek węgla koksowego i koksu jest silnie związany z rynkiem stali. Według danych Worldsteel.org w lipcu b.r. światowa produkcja stali surowej wzrosła o 3,3% w stosunku do lipca ubiegłego roku i wyniosła 161,7 miliony ton (dane średniomiesięczne z 64 krajów), a produkcja za okres styczeń-lipiec 2021 r wyniosła 1165,3 mln ton i była o 12,4% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na rynku azjatyckim – największym producencie i dostawcy stali – produkcja w lipcu 2021 r. wyniosła 116,4 mln ton i była o 2,5% niższa niż w lipcu 2020 r., przy czym średnia produkcja za okres styczeń-lipiec wyniosła 853,0 mln ton i była o 10,9% wyższa niż w analogicznym okresie w 2020r. W innych częściach świata odnotowano wzrost produkcji stali, niemniej jednak jest on niższy niż w poprzednim miesiącu. W Ameryce Północnej produkcja w lipcu wyniosła 10,2 mln ton i była o 36,0% wyższa niż w lipcu 2020 r. – wzrost za okres styczeń – lipiec wyniósł ok. 18,7%. W krajach Ameryki Południowej produkcja w lipcu wyniosła 3,8 mln ton i była o 19,6% wyższa niż w lipcu 2020 r. – wzrost za okres styczeń – lipiec wyniósł ok. 26,3%. Wzrosty odnotowano również w krajach UE 27 – w lipcu 2021 roku produkcja wyniosła ok. 13,0 milionów ton i była o 30,3% wyższa niż w lipcu 2020 r, natomiast za okres styczeń – lipiec odnotowano 20,1% wzrostu (90,8 mln ton).

Chiny, największy światowy producent stali, odnotowały w lipcu obniżenie produkcji stali o ok. 8,4% (w stosunku do lipca 2020 r.), co stanowi 86,8 mln ton. Produkcja za okres styczeń-lipiec wyniosła 649,3 mln ton i była o 8% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r. Pozostałe kraje z Top 10 producentów stali odnotowały wzrost produkcji stali surowej zarówno w ujęciu średniomiesięcznym, jak i za okres styczeń-lipiec 2021 r.

Więcej informacji można znaleźć na www.worldsteel.org

W ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu prowadzi analizy w zakresie statystyki przemysłu koksowniczego, dostawcy kluczowego obok rudy żelaza surowca dla produkcji stali surowej – koksu.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z naszymi ekspertamiZakład Technologii Koksowniczych

kierownik Zakładu – dr inż. Bartosz Mertas, bmertas@ichpw.pl.