Niestety, przez wiele lat współpracy IChPW z szeroko pojętym przemysłem, niejednokrotnie spotkaliśmy się z lekceważącym podejściem do procesu pobierania próbek.

Szanowni Państwo, etap pobierania próbek JEST PIERWSZYM, ale zarazem również NAJISTOTNIEJSZYM ETAPEM na drodze do określenia parametrów jakościowych wszelkich materiałów, surowców, odpadów czy produktów. Pamiętajmy, że niejednokrotnie to na podstawie tych wyników przeprowadza się następnie rozliczenia rzutujące na efekt finansowy, środowiskowy czy społeczny funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Jakość próbki przekazanej Laboratorium ma więc pierwszorzędne znaczenie.

Szacuje się że wpływ etapu pobierania próbek na całkowity błąd analizy materiału wynosić może nawet 80%. Co ciekawe, wpływ etapu przygotowania próbki do badań to rząd wielkości 15%, natomiast sposób przeprowadzenia samej analizy instrumentalnej jest zazwyczaj odpowiedzialny za maksymalnie 5% błędu całkowitego.

Charakterystyka badanej cechy w próbce, nie powinna w sposób istotny różnić się od charakterystyki tej cechy w całej badanej partii materiału. Reprezentatywność próbki możemy zapewnić tylko przy zapewnieniu realizacji etapu pobierania próbek z następującymi warunkami:

Warunek 1: Każdy składnik (element, cząstka) partii powinien mieć takie samo prawdopodobieństwo dołączenia do pobieranej próbki.

Warunek 2: Pobranie reprezentatywnej próbki jest możliwe tylko przy zapewnieniu w pełni losowego (przypadkowego) sposobu pobierania.

Mając na względzie zapewnienie reprezentatywności pobieranych próbek wymagane jest korzystanie z opracowanych standardów, takich jak normy międzynarodowe, europejskie, krajowe, czy procedury techniczne.

W powyższym zakresie jesteśmy w stanie zaoferować Państwu niezbędną pomoc, również w postaci szkoleń dotyczących prawidłowego pobierania i przygotowania próbek paliw stałych: węgla kamiennego, węgla brunatnego, biomasy, stałych paliw wtórnych (SRF, RDF) zgodnie z obowiązującymi dokumentami normatywnymi.

 Autor: Mariusz Mastalerz
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
kontakt: mmastalerz@ichpw.pl | tel.: