Przedstawiamy artykuł autorstwa pracowników Zakładu Ochrony Powietrza, tj. Jolanty Telengi-Kopyczyńskiej oraz Katarzyny Rychlewskiej, który ukazał się w czasopiśmie Journal of Ecological Engineering, pt. Periodic Inspections of Residential Heating Appliances for Solid Fuels – Concept of National Periodic Inspection System. 

Artykuł powstał w oparciu o wyniki projektu Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczania Niskiej Emisji – ZONE, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I Konkursu Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynkówGOSPOSTRATEG (nr umowy Gospostrateg1/385807/4/2018/NCBR).

W artykule przedstawiono koncepcję systemu okresowych kontroli indywidualnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe eksploatowanych w sektorze bytowo-komunalnym. W pracy omówiono zakres aktualnie realizowanych działań kontrolnych oraz wprowadzone w ostatnich latach istotne z punktu widzenia walki z „niską emisją” zmiany w krajowym prawodawstwie. W artykule omówiono również niezbędne zmiany prawne konieczne do wprowadzenia celem stworzenia ram prawnych systemu okresowych kontroli, w tym obowiązki właścicieli/użytkowników urządzeń, proponowany zakres kontroli i potencjalne służby kontrolne odpowiedzialne za realizację okresowych przeglądów i pomiarów. Co więcej, w pracy zaprezentowano również koncepcję integracji systemu kontroli z powstającą Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków, a także ewentualne sankcje za naruszenie przepisów dotyczących eksploatacji pieców i kotłów na paliwa stałe.

Z treścią artykułu można się zapoznać tutaj.

Życzymy przyjemnej lektury!

Archiwalne artykuły znajdą Państwo w sekcji Artykuł Miesiąca.

 Autor: Katarzyna Rychlewska
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: krychlewska@ichpw.pl  |  tel.: 32 621 65 16