Węgiel koksowy jest kluczowym surowcem potrzebnym do wytwarzania koksu wykorzystywanego m.in. w produkcji stali. Rynek tego surowca ma wymiar globalny, a popyt na węgiel koksowy oraz koks są uzależnione w głównej mierze od kondycji przemysłu stalowego. Obecnie na światowym rynku węgla koksowego mamy sytuację, w której podaż często nie nadąża za popytem, a warunki narzucane są przez głównych graczy, tj. Chiny i Indie. W głównej mierze jest to związane z odbudową gospodarek po pandemii i tym samym zwiększonym zapotrzebowaniem na te surowce. Głównym konsumentem a zarazem producentem węgla koksowego są Chiny, importujące go aktualnie z Ameryki Północnej, Republiki Południowej Afryki, Rosji oraz Mongolii. Natomiast głównym dostawcą na rynek indyjski, europejski oraz Bliski Wschód jest Australia. Największym producentem węgla koksowego w UE jest Polska za sprawą Jastrzębskiej Spółki Węglowej produkującej obecnie (dane za 2020 rok) 83% węgla koksowego w UE. Znaczenie Polski jako producenta węgla koksowego dodatkowo wzrosło w związku z zamknięciem w ostatnich dniach lutego 2021 w Czechach dwóch kopalń na Zaolziu: Darkov i ČSA, należących do państwowej czeskiej spółki OKD. Od marca 2021 roku zakłady te przeszły na własność czeskiego państwowego przedsiębiorstwa DIAMO zajmującego się likwidacją kopalń. Ostatnim pracującym zakładem w regionie karwińsko-ostrawskim jest ČSM w Stonawie, gdzie prawdopodobnie wydobycie zostanie zakończone w 2022 roku. Odwrotną sytuację obserwuje się po polskiej stronie, gdzie planowane są ponowne uruchomienia już zlikwidowanych kopalń, m.in. według doniesień zakupem pozostałej niezlikwidowanej jeszcze infrastruktury kopalni „Krupiński” w Suszcu zainteresowani są amerykańscy inwestorzy, którzy wykazują determinację w realizacji tego przedsięwzięcia w ramach projektu kopalni Orzesze.

Przedstawione zmiany na europejskim rynku węgla koksowego sprawiły, że Polska staje się faktycznie monopolistą w zakresie wydobycia węgla koksowego w Unii Europejskiej. Całość dopełnia fakt, że surowiec ten znajduje się na unijnej liście tzw. surowców krytycznych, czyli takich, które są strategiczne z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju gospodarczego całej Unii, a ich deficyt może mieć poważne skutki ekonomiczne dla całej gospodarki. 

 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od początku swojej działalności świadczy usługi ściśle zorientowane na realizację potrzeb i oczekiwań branży koksowniczej, m.in. w zakresie badań analitycznych, opracowywania wytycznych technicznych i technologicznych, wykonywania ekspertyz oraz doradztwa inwestycyjnego. Wymagania narzucane przez branże sprawiają, że parametry jakościowe surowców muszą być na bieżąco sprawdzane z wykorzystaniem wiarygodnych procedur realizowanych przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zakres opisanych prac jest realizowany przez doświadczoną kadrę zatrudnioną w Zakładzie Technologii Koksowniczych; kierownik Zakładu – dr inż. Bartosz Mertas, bmertas@ichpw.pl.

Zapraszamy do współpracy z naszymi specjalistami!

 Więcej dodatkowych informacji można znaleźć na stronach:

 Autor: Grzegorz Gałko
Zakład Technologii Koksowniczych
kontakt: ggalko@ichpw.pl | tel.: 32 62164 10