W wyniku poszukiwania przez Chiny nowych dostawców, główne kraje produkujące stal, które mają niedobór krajowego węgla koksowego, takie jak Indie, Tajwan, Korea Południowa, Japonia i UE, coraz częściej zwracają się do Australii. Stworzyło to dla Australii korzystną sytuację związaną z rozpoznawaniem nowych rynków zbytu.

W najnowszym raporcie Rady ds. Zasobów Queensland (QRC) podkreślono niedobór wykwalifikowanych pracowników jako hamulec w rozwoju górnictwa w erze COVID-19 w Australii.

Opisując sytuację jako „doskonałą burzę niedoborów siły roboczej w czasie ciągłego wzrostu”, dyrektor generalny Ian McFarlane wskazał na prognozy rządu, że eksport węgla z Queensland wzrośnie o 23 procent do 2025 roku.

Kwestie po stronie podaży w Australii obejmują niedobór wykwalifikowanych pracowników sektora zaopatrzenia, który według grup branżowych pogorszył się w ostatnich miesiącach ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Znalezienie i zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników stało się kwestią numer jeden w najnowszym badaniu nastrojów dyrektorów generalnych przeprowadzonym przez QRC, ponieważ liczba pracowników w sektorze wydobywczym wzrosła do 85 000, co stanowi wzrost o dwie trzecie w ciągu pięciu lat.

Ten wzrost zatrudnienia w zasobach ludzkich, który nastąpił od czasu COVID, jest około sześciokrotnie większy niż względny wzrost, jakiego doświadczyła reszta siły roboczej Queensland w tym samym okresie.

QRC planuje rozszerzyć do 100 szkół do 2023 roku swoją Queensland Minerals and Energy Academy, mającą na celu zachęcenie uczniów do pracy w górnictwie i związanej z nią kariery.

Nie inaczej sytuacja wygląda w USA, gdzie spółki węglowe w sytuacji po-covidowej nie są w stanie zregenerować kadry górniczej. Na zachętę, część firm postanowiła podnieść płace górnikom o 10-12%. Związane z sytuacją wyższe ceny gazu ziemnego spowodowały, że przedsiębiorstwa energetyczne w USA będą odchodzić od gazu i w tym roku spalą o 23% więcej węgla. W związku z tym pojawiło się duże zapotrzebowanie na ludzi chętnych do pracy w kopalni.

 Autor: Małgorzata Wojtaszek-Kalaitzidi
Zakład Technologii Koksowniczych
kontakt: mwojtaszek@ichpw.pl  | tel: 32 621 62 41