Inwestycje w czyste technologie w wielu gałęziach przemysłu oraz ograniczenie emisji substancji uciążliwych dla otoczenia są wyzwaniami, przed którymi stoi również polska branża koksownicza. W związku z wprowadzaniem coraz bardziej restrykcyjnych wymagań przez Unię Europejską, koksownictwo funkcjonujące na obszarze wspólnoty jest zobowiązane do inwestowania w technologie ograniczające emisję do środowiska naturalnego zanieczyszczeń powstających w wyniku jego działalności. 

Jednym z takich działań jest inwestycja zapowiedziana przez ArcelorMittal Poland w Krakowie obejmująca modernizację instalacji odpylania baterii koksowniczej, a także budowę kolumny desorpcyjnej i instalacji wody amoniakalnej.

Jak podaje rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland planowane pracę obejmą całą linię technologiczną: od baterii koksowniczej, przez instalację suchego gaszenia koksu po odpylnię. Istotne znaczenie dla ograniczenia emisji do środowiska naturalnego będzie miała również budowa kolumny desorpcyjnej i instalacji wody amoniakalnej, która pozwoli na poprawę efektywności oczyszczania gazu koksowniczego w sposób zgodny z wymaganiami BAT (najlepsze dostępne techniki) dla branży koksowniczej, opracowanymi przy współudziale zespołu ekspertów z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce skupiającym ponad 50% krajowego potencjału hutniczego. Produkcja koksu w 2020 roku w koksowniach ArcelorMittal Poland, do których zalicza się zakład w Zdzieszowicach oraz w Krakowie, stanowiła ponad 40% krajowej produkcji koksu.

Wsparciem naukowo-technologicznym dla polskiego przemysłu koksowniczego są specjaliści Zakładu Technologii Koksowniczych IChPW, którzy realizują prace z szerokiego zakresu – od modelowania i opisywania zjawisk występujących podczas procesu koksowania, aż do wsparcia technologicznego we wszystkich stadiach działalności koksowni.

Zapraszamy do współpracy z naszymi specjalistami!
Kierownik Zakładu Technologii Koksowniczych
dr inż. Bartosz Mertas bmertas@ichpw.pl

Więcej informacji o inwestycji AMP S.A. 

 Autor: Grzegorz Gałko
Zakład Technologii Koksowniczych
kontakt: ggalko@ichpw.pl