W roku 2021 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) w Konsorcjum z Fundacją Frank Bold oraz samodzielnie organizował i przeprowadzał szkolenia z zakresu wykrywania nielegalnego spalania i współspalania w indywidualnych urządzeniach grzewczych. Szkolenia realizowano na zlecenie Urzędów Marszałkowskich, Miejskich/Gminnych, Straży Miejskich Gminnych, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz Związków Gmin i Powiatów. 

Podsumowanie rocznej działalności szkoleniowej IChPW w liczbach wygląda następująco:

  • Łącznie w 2021 roku zorganizowano 68 szkoleń,
  • 48 spotkań szkoleniowych przeprowadzono zdalnie, a 20 szkoleń odbyło się w trybie stacjonarnym,
  • W 12 miesięcy przeszkolono 2 865 osób,
  • Szkolenia objęły swoim zasięgiem 8 z 16 województw Polski.

 Celem organizowanych przez IChPW szkoleń jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji osób przeprowadzających kontrolę indywidulanych urządzeń grzewczych i egzekwujących przestrzeganie zapisów uchwał antysmogowych.  

Uczestnicy podczas szkolenia poznają ?krok po kroku? metodykę pobierania próbek odpadu paleniskowego z popielnika, nabywają umiejętności rozróżniania paliw stałych i kotłów oraz pozyskują wiedzę z zakresu prawnych aspektów przeprowadzania kontroli.

Nasze szkolenia są wysoko cenione za poziom merytoryczny i organizacyjny, a także zaangażowanie, doświadczenie i profesjonalizm prowadzących.

 Podmioty zainteresowane organizacją i przeprowadzeniem szkolenia zapraszamy do współpracy z Zakładem Ochrony Powietrza Instytutu Chemicznej Przeróbki Węglaaskawinska@ichpw.pl.