W 2021 r. w UE wyprodukowano 57 mln ton węgla kamiennego. Stanowi to 21% w porównaniu do 1990 r. Zmniejszyła się też liczba państw członkowskich produkujących węgiel kamienny z 13 w 1990 r. do 2 w 2021 r. Ostatni producenci węgla w UE to Polska, która w ubiegłym roku odpowiadała za 96% całkowitej produkcji oraz Czechy, z 4% udziałem w produkcji.

Widoczne są też spadki w konsumpcji węgla kamiennego. W 2021 r. jego zużycie w UE wyniosło 160 mln ton, a przyczyną jest przesunięcie energetyczne w kierunku gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej oraz zmniejszenie produkcji koksu.

Jak zauważył na początku wojny na Ukrainie Josep Borrell – wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Unia Europejska musi tak szybko jak to tylko możliwe zmniejszyć zależność od rosyjskiej ropy i gazu, co stawia węgiel kamienny i brunatny w nowej sytuacji. Biorąc pod uwagę embargo na import węgla z Rosji, konieczny jest import z Australii, Azji i obu Ameryk nie tylko węgla dla koksownictwa, ale także dla energetyki, ciepłownictwa i dla sektora komunalno-bytowego oraz rolników, gdyż 20 polskich kopalń nie jest w stanie zaspokoić potrzeb krajowego rynku.


Laboratorium Chemii Analitycznej IChPW od wielu lat prowadzi badania oceny jakości węgla kamiennego dla koksownictwa i energetyki, pochodzącego od krajowych i zagranicznych producentów, a w nowej sytuacji jakiej znalazł się węgiel są gotowe do wszechstronnej współpracy.


 Zapraszamy do współpracy z Laboratorium Chemii Analitycznej, IChPW.

 Autor:  Teresa Topolnicka
Laboratorium Chemii Analitycznej
kontakt: emisztal@ichpw.pl  |  kom. 664 025 323