Rosnące ceny paliw na stacjach oraz zmniejszenie zależności od eksportu ropy naftowej stanowią wyzwanie we współczesnym świecie. Rozwiązaniem może stać się technologia produkcji paliwa syntetycznego, zdolnego choćby częściowo zastąpić benzynę. Paliwo takie musi spełnić szereg wymagań – musi być niezamarzające, mieszalne z benzyną, łatwe w transporcie i dystrybucji z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Wszystkie te wymagania spełnia metanol.

Metanol może być wytwarzany w reakcji wodoru z ditlenkiem węgla. Cena takiego metanolu będzie zależeć głównie od kosztu pozyskania surowców jakimi są: wodór pochodzący z procesu elektrolizy oraz ditlenek węgla pochodzący z separacji ze spalin. Technologia separacji ditlenku węgla jest dojrzała do zastosowań w energetyce przemysłowej, a produkcja wodoru w procesie elektrolizy pozwoli zagospodarować nadmiary energii z OZE.

Największą komercyjną instalacją produkującą metanol z CO2 jest instalacja George Olah, należąca do firmy CRI (Carbon Recycling International). Instalacja została zlokalizowana w pobliżu 76,5 MW elektrowni geotermalnej Svartsengi na Islandii i produkuje 5 milionów litrów metanolu rocznie, przetwarzając w tym celu 5,5 tys. ton ditlenku węgla. Metanol z tej instalacji (pod nazwą handlową Vulcanol™) jest używany jako samodzielne paliwo lub jako dodatek do benzyny.

Metanol jako dodatek do benzyny może być stosowany w różnych proporcjach, wraz z konwencjonalnymi produktami naftowymi. Zwiększenie udziału procentowego metanolu w benzynie powoduje jednak konieczność modyfikacji pojazdów silnikowych, jak i dystrybucji paliwa:

  • M3, mieszanina 3% metanolu z 2–3% solubilizatorami (na przykład alkohol izopropylowy)
    w dostępnym w handlu paliwie silnikowym. Ten system jest już powszechnie używany.
  • M15, mieszanina 15% metanolu i solubilizatora z paliwem silnikowym; w tym przypadku konieczne są zmiany w pojazdach silnikowych.
  • M85, metanol zawierający 15% węglowodorów C4-C5 w celu poprawy uruchamiania zimnego silnika. Konieczne jest zmodyfikowanie silnika i systemu dystrybucji paliwa.
  • M100, czysty metanol. Pojazdy muszą posiadać istotne modyfikacje i być w pełni dostosowane do pracy z użyciem metanolu. Niezbędne modyfikacje eksploatacyjne silników obejmują wymianę tworzyw sztucznych stosowanych w układzie paliwowym. Muszą one posiadać również odpowiednio dostosowany system zapłonu i jednostkę wtrysku paliwa.

Zwiększanie udziału OZE w miksie energetycznym, zwiększenie ceny emisji ditlenku węgla, jak również rosnące ceny paliw, czynią technologie produkcji metanolu szczególnie wartymi uwagi.


Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla posiada instalację do syntezy metanolu i dysponuje największym doświadczeniem w Polsce w tematyce związanej z wychwytem ditlenku węgla ze spalin.

Zapraszamy do kontaktu

 Autor: Szymon Dobras
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: sdobras@ichpw.pl  |  tel.: 32 621 63 25