W dniach 12 i 13 maja 2022r. ekspertka Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, dr inż. Małgorzata Wojtaszek-Kalaitzidi wygłosiła na zaproszenie Prof. Dr. Kimona Christanisa, serię wykładów dla studentów studiów magisterskich w ramach kursu “Geological, Industrial and Environmental Applications of Organic Petrology” na wydziale Geologii, Uniwersytetu w Patras (Grecja). Wykłady obejmowały następujące zagadnienia:

  • proces spalania paliw stałych, mikroskopowa identyfikacja i charakterystyka popiołów lotnych oraz ich klasyfikacja zgodnie z nomenklaturą międzynarodową;
  • mikroskopowa analiza wykrywania niedopuszczalnych zanieczyszczeń węgla drzewnego i brykietów węgla drzewnego do grilla, definicja niedopuszczalnych zanieczyszczeń i ich morfologia, identyfikacja karbonizatów z biomasy i odpadów;
  • proces koksowania węgla, jakość węgla koksowego oraz petrografia karbonizatów i koksów.

Podczas pobytu pani doktor przeprowadziła również ćwiczenia laboratoryjne z analizy mikroskopowej próbek brykietów drzewnych, gdzie omówiła dokładnie procedurę prowadzenia analizy oraz próbki brykietów z węgla drzewnego będących elementem pracy magisterskiej jednej z obecnych studentek.

 kontakt: Małgorzata Wojtaszek-Kalaitzidi mwojtaszek@ichpw.pl