W Polsce przybywa samochodów elektrycznych (osobowych, dostawczych i ciężarowych). Na koniec kwietnia 2022 r. było zarejestrowanych 46 552 szt. samochodów z napędem elektrycznym. W pełni elektryczne pojazdy osobowe – BEV (z ang. battery electric vehicles) stanowią 48% floty, a 52% stanowią pojazdy typu plug-in – PHEV (z ang. plug-in hybrid electric vehicles). Do segmentu e-mobility zalicza się także 119 szt. samochodów wodorowych – FCEV (z ang. fuel cell electric vehicle). Przyrost pojazdów odnotowuje się w transporcie publicznym – park autobusów elektrycznych wynosi 742 szt.

Równolegle rozwijana jest także infrastruktura ładowania. Na koniec kwietnia 2022 r. funkcjonuje 2 166 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (łącznie 4 217 punktów ładowania). Największą liczbę stacji posiadają: Warszawa (>200 szt.), Gdańsk (>120 szt.) oraz Katowice (>100 szt.).

Więcej szczegółów przedstawiono na infografice. Najnowsze informacje dot. rozwoju branży e-mobility znaleźć można w „Liczniku Elektromobilności”, uruchomionym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

 Autor: Rafał Fryza
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: rfryza@ichpw.pl | tel.: 32 621 64 30